Nesne Yönelimli Programlama

Ruby ile Programlamaya Giriş dersinin doğal bir devamı olarak da yorumlayabileceğiniz bu derste "Nesne Yönelimli Programlama" (Object Oriented Programming, kısaca OOP) metodolojisi üzerinde duracağız. Öncülü olan (ve geçerliliğini günümüzde de koruyan) "Yapısal Programlama" metodolojisinden sonra 1980'li yılların başında yaygınlık kazanmaya başlayan bu metodoloji problemlere, adlandırmada da geçtiği gibi, problemde aktör olarak yer alan "nesneler"e odaklanmaya dayalı bir yöntemdir. Derste temel amacımız, bu metodolojiyi en etkili yöntem olarak sunma gayretkeşliğine girmeden, programlamada kaçınılmaz olarak yaşanan "karmaşıklıkla mücadele"de başvurabileceğiniz bir enstrüman olarak sunmak ve bunu yaparken somut olarak Ruby programlama dilini kullanmaktır.

İzlence

Derste 2021-2022 eğitim/öğretim yarıyılı itibarıyla çeşitli revizyonlar planlandığından ders izlencesi (Syllabus) zaman içinde netleşecektir. Bu sayfaları düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Uygulamalar

Programlamayı öğrenmenin en etkili yolu bizzat programlama yapmaktır. Süreci daha disiplinli ve planlı kılmak adına belirli aralıklarla ödevler alacaksınız. Derse ait Google Classroom sayfalarında duyurulacak ödevler Github Classroom üzerinde değerlendirilecektir. Çalışma ortamı başta gelmek üzere uygulamalarda yararlanacağınız tüm araç ve bilgiler Classoom portalındaopen in new window sunulmuştur. Aşağıda verilen önemli bağlantıların yanısıra portalı baştan sona incelemenizi özellikle tavsiye ediyoruz.

Kaynaklar

Derslerde sayfa sayfa izleyeceğimiz bir kaynak kitap bulunmuyor. Var olan kaynakların da büyük bir bölümü İngilizce. Aşağıdaki liste ders dışında ilave bir pekiştirici kaynak beklentisini karşılamak üzere verilmiştir.

  • Practical Object-Oriented Design: An Agile Primer Using Ruby; Sandi Metz; 2018 (ileri seviye bir kaynak)

  • The Ruby Programming Language: Everything You Need to Know; David Flanagan, Yukihiro Matsumoto; 2008 (eski bir kaynak)

  • Standart Ruby Kitaplığıopen in new window

Slaytlar

Alıştırmalar

Son Güncelleme:
Yazarlar: Recai Oktaş